Log in

Log in met je portalgegevens. Dit zijn je e-mailadres en je aangemaakte wachtwoord.

Ben je je wachtwoord vergeten of log je voor de eerste keer in?
Kies dan voor wachtwoord opvragen. 

Lukt het niet om in te loggen, omdat je geen inlogverzoek krijgt of een nieuwe telefoon hebt? Het secretariaat van EJP kan de twee-factorauthenticatie voor je laten wissen, zodat je daarna opnieuw kan inloggen.